Πελατολόγιο

Εταιρική Εμπειρία

Στα αρκετά χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης έχωντας για παροχές υπηρεσιών  την αγορά πρώτης ύλης , την επεξεργασία και την τοποθέτηση καταφέραμε να δημιουργήσουμε πελατολόγιο που αφορά τεχνικές εταιρείες με έργα Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα και φυσικά Ιδιώτες.

Συνεργασίες στον Δημόσιο Τομέα

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας, για να αρχίσουμε το έργο σας!